Matematika

Matematika nám dává oči, kterými můžeme spatřit to, co by našemu zraku zůstalo jinak skryto. V tomto smyslu lze říci, že matematika je způsob, jak zviditelnit neviditelné.
Co je to matematika?

Obvyklá odpověď, kterou uslyšíme, bude: „Matematika – to
jsou počty.“ Možná se nám dostane upřesnění, že jde o vědu o číslech. Ale takto chápaný popis matematiky přestal platit již před 2500 lety.
Pro starověké Řeky,  kteří kladli důraz na geometrii, byla již matematika naukou o číslech a tvarech. Newton a Leibniz zase přetvořili matematiku ve studium čísel, tvarů, ale také pohybu, změny a prostoru.  Bouřlivý rozvoj matematiky ve 20. století pak přinesl novou definici matematiky jako vědy o strukturách.  Všechny struktury mohou být reálné nebo uměle sestavené,  ryze účelové nebo vymyšlené jen tak pro zábavu. Jejich podstata vychází ze světa, který nás obklopuje, z hlubin prostoru a času i z labyrintu lidské mysli.

Slovo matematika vzniklo z řeckého μαθηματικός (mathematikós) = milující poznáníμάθημα (máthema) = věda, vědění, poznání. Takže je to věda pro všechny, kteří milují poznání :-)

O matematice

Vždy se směji, když někdo říká, že není chytrý na matematiku, ale že je chytrý na dějepis nebo na cokoliv jiného. Smutná pravda je, že kdo není chytrý na matematiku, není chytrý vůbec.
Miloš Čermák

Matematika je královnou vědy a teorie čísel je královnou matematiky.