4. P - poznámky a práce s textem

Proč bychom si měli psát poznámky při hodinách?


Je to zkratka dlouhého výkladu vyučujícího, jsou to základní informace, které byste měli z vyučování umět – vše doplňující a vysvětlující najdete v učebnicích, popř. v encyklopediích

Je to váš osobitý záznam vašeho myšlení – nejlépe pochopíte své poznámky vy sami!

Psaní poznámek udržuje při výkladu pozornost a soustředěnost!

Samotným psaním poznámek si ukládáte informace do paměti.

Máte se doma z čeho učit a víte, co jednotliví učitelé považují za důležité.

A jak na práci s textem?

Pomůže ti metoda POČAČO

Přehled

V prvním kroku získejte přehled o textu, zjistěte kolik má nadpisů a odstavců (osnovu). Přečtěte si celou velkou kapitolu, či téma, které se máte naučit, velmi zběžně, rychle, spíše informace přelétněte očima, abyste věděli, co všechno obsahuje (nadpisy, ztučnělé body a pojmy). Poté si text přečtěte trochu pozorněji. 

Otázky 

V druhém kroku se zamyslete nad tím: Co už znáte odjinud a pouze si zopakujete? Co je podle vás v textu důležité – označte si tužkou? Budete potřebovat si vyhledat neznámá slova nebo pojmy? (použijte slovník nebo internet).

Čtení

Zde už se jedná o důkladné a soustředěné čtení textu odstavec po odstavci. Pro lepší koncentraci na text zařaďte krátké přestávky, jestliže vaše pozornost začíná ochabovat. Prohlédněte si důkladně obrázky a náčrty. Složité pasáže můžete přečíst i dvakrát a nahlas.

Aktivní čtení

Po prvním, podrobném čtení nás čeká čtvrtý krok a tím je aktivní práce s textem. Budete číst znovu text, ale nyní již s tužkou v ruce. Podtrhávejte obyčejnou tužkou přímo v textu důležité informace, dělejte si poznámky vedle na papír či do sešitu, pokud je učebnice vaše, zviditelněte např. zvýrazňovačem nové informace a věty, kterým nerozumíte si vypište na papír a zeptejte se kamaráda nebo rodičů, co znamenají.

Opakování

Posledním krokem je samotné shrnutí naučeného, opakování celé látky. Nejvíce funguje si látku přeříkávat nahlas – nebo se dát z látky někým přezkoušet a popsat vše, co si z naučeného pamatujeme bez dívání se do textu. Zpočátku to bude s vaší pamětí možná pokulhávat a budete se muset občas do textu mrknout. Až se naučíte pracovat s textem, budou vám 3 čtení (zběžné, důkladné a aktivní) stačit k opakování hlavních myšlenek textu svými slovy. 


3. P - přestávky   5. P - paměť