5. P - paměť

Tvým cílem je dostat nové poznatky do tzv. dlouhodobé paměti, kde dochází k pomalejšímu zapomínání, proto je důležité průběžně opakovat už jednou naučené.

Čím více smyslů při učení používáš, tím lépe si poznatek zapamatuješ. Někdo se lépe učí, když informace vidí (čtení textu), jiný si lépe zapamatuje slyšené (výklad od druhé osoby, přeříkávání látky nahlas), další se nejlépe naučí poznatky tím, že si je píše, kreslí (poznámky, přepisování textů, podtrhávání klíčových výrazů). 

Nejvíce účinnou metodou paměťového učení je systematické opakování poznatků, tj. že chápeš, na co navazuje předcházející látka. 

Snaž se to, co se učíte používat v praxi. Ptej se sám sebe, k čemu je ti poznatek v praxi dobrý, spoj si jej s něčím konkrétním a hmatatelným, vymýšlej si pro sebe nové úlohy, otázky a zkus je vyřešit.


4. P - poznámky a práce s textem