Problémy s učením

Problémy se soustředěním - učte se nahlas, podtrhávejte si látku, dělejte výpisky, kreslete schémata – činností udržíte pozornost nejlépe. Pokud vás ruší nějaké myšlenky, zapište si je vedle na papír a po učení se k nim vraťte.

Problémy s pamětí – jsou závislé na situaci při učení. Nejčastěji příčiny problémů:
  • Jsem málo soustředěný a neuvědomuji si to, co se učím - viz výše.
  • Ruší mne hluk (hlasitá hudba, řeč, otevřené okno).
  • Učím se toho moc najednou a skáču od jednoho k druhému.
  • Učím se látku těsně před hodinou a to způsobí, že si nevzpomenu na látku, kterou jsem se učil včera.
  • Učím se podobné předměty po sobě (např. slovíčka AJ a NJ).
Je dobré se učit se záměrem si to pamatovat, dále si spojit učivo s něčím známým (např. látku o Karlu IV. si spojit se školním výletem na Karlštejn nebo filmem o Karlu IV.).

Problémy s trémou a strachem – pokud se budete učit a připravovat se na zkoušení, můžete čekat postupně větší či menší úspěchy. Tréma je přímo úměrná vaší přípravě. Čím více se naučíte, tím budete nervóznější. Pokud se však nenaučíte nic, tak budete také nervózní. Tréma se dá odstranit nacvičováním zkoušení a výstupů s kamarádem, kamarádkou. Těsně před zkoušením a písemkou už nemá cenu se učit, pouze zjistíte, co všechno neumíte.

Problémy s nechutí k předmětu - zkuste si říci, proč mi předmět vadí – zda je pro mě těžký nebo mi chybí základy (když mám mezery, pak snadno nerozumím o co jde). Vadí mi učitel(ka) (Bojím se ho nebo špatně vykládá?). Je důležité si uvědomit, že učitel(ka) není předmět, a proto zkuste najít něco zajímavého na předmětu samotném, něco, co ostatní neví a čím můžete překvapit učitele u zkoušení.
Comments