Jak se učit - metoda 5P

1. P - podmínky
Ve škole je to podobné jako ve sportu. 

Kdo chce uspět a dělat sport závodně, každý den poctivě navštěvuje tréninky. Pokud nehraje utkání, alespoň posiluje fyzičku a udržuje své tělo v pohotovosti. 


2. P - plánování času
Stejně tak ten, kdo chce být úspěšný ve studiu, udržuje si své poznatky ve své hlavě pravidelnou domácí přípravou, aby byl schopen je v praxi použít, třeba během zkoušení. 
Úspěch ve škole závisí daleko více na smysluplné domácí přípravy nežli na tom, jak chytří jsme se narodili. 3. P - přestávky
Následující text je zpracován podle příručky 
Jak se učit na střední škole (Národní ústav pro odborné vzdělávání), upraveno pro žáky ZŠ. Celý text najdete zde.
Aby bylo snadnější si vše zapamatovat,
názvy kapitol začínají vždy na písmeno P.

4. P - poznámky a práce s textem
5. P - paměť