Informatika‎ > ‎3. Textový editor‎ > ‎

Základní prvky textového editoru


Písmo, znak

Základním elementem každého dokumentu je znak, písmeno. Změně vlastností (písma, odstavce) se říká·formátování. Pokud neoznačíme žádný text, nastaví se vybraný formát písma na text od pozice kurzoru dále. Pokud chceme změnit vlastnosti písma v již existujícím textu, musíme text vybrat (označit).

Slovo

Stejně jako v běžném psaném jazyce je slovem skupina znaků oddělená od sousedních slov mezerou. Mezeru mezi slovy v textovém editoru píšeme zásadně vždy pouze jednu. Mezera se nikdy nepíše před interpunkčními znaménky (, . ; : ! ? atd.), naopak za každým znaménkem (jedna) mezera musí být.

Odstavec

Odstavec se v textovém editoru ukončuje klávesou Enter. Skládá se samozřejmě ze znaků, kterým můžeme nastavit vlastnosti písma. Formát odstavce dále zahrnuje množství vlastností (zarovnání, odsazení, mezery, řádkování, číslování, orámování atd.). Všechna nastavení formátu odstavce se aplikují na odstavec, ve kterém je kurzor, není třeba text odstavce vybírat.

Styl odstavce

Styl odstavce je pojmenování množiny vlastností odstavce. Použití stylů má dvě neocenitelné výhody:
Velmi lehce, rychle a stejně formátujeme základní druhy odstavců (Nadpis 1, Nadpis 2, Normální, Seznam s odrážkami atd.) a vytváříme strukturu dokumentu.
Změnou vlastností stylu se změní všechny odstavce, které mají tento styl přiřazen.

Stránka

Stránka je prostor, do kterého píšeme text. Můžeme určit její velikost, orientaci (zda bude na výšku či na šířku), okraje po všech stranách textu a další vlastnosti.

Oddíl

Oddíl rozděluje dokument do částí, které mohou mít samostatné formátování. Může začínat na samostatné stránce nebo může být průběžný, takže lze mít v rámci jedné stránky více oddílů. Oddíl může mít vlastní číslování a další vlastnosti.

Textový dokument

Soubor vytvořený v textovém editoru. Podle toho, v jakém editoru (programu) dokument vytváříme, bude mít při ukládání různou příponu.
*.doc *.docx - dokumenty Microsoft Office
*.odt - dokumenty OpenOffice
*.rtf - dokumenty WordPad
a další
Comments