Informatika‎ > ‎3. Textový editor‎ > ‎

Tabulátory

Umožňují psát text do sloupců, možnost použití vodícího znaku.

Předdefinované tabulátory

  • jsou nastavené předem
  • zarovnávají text vlevo
  • pohyb mezi nimi pomocí klávesy Tab (klávesa nad CapsLock, na některých klávesnicích je klávesa označena dvěma šipkami) 
Je vhodné zobrazit netisknutelné znaky: tabulátoru se potom zobrazí jako šipka

Vlastní definice tabulátorů

Když mi nevyhovují předdefinované tabulátory, mohu si nastavit vlastní. Nejčastější typy: levý └, pravý ┘, středový ┴, desetinný. 

Značky tabulátorů se pomocí myši definují na vodorovném pravítku. Pod jednotlivé značky se nastavuje pomocí klávesy Tab.

Comments