Informatika‎ > ‎3. Textový editor‎ > ‎

Označování textu

Pomocí myši

Myší přejedu po textu, který chci označit
  • 2x klik levým tlačítkem myši – označení celého slova 
  • 3x klik levým tlačítkem myši – označení celého odstavce 

Pomocí klávesnice

  • označení celého dokumentu - Ctrl+A 
  • výběr souvislé oblasti textu - klávesa Shift + šipky na klávesnici (doleva, doprava, nahoru, dolů – označení po jednotlivých znacích) 
  • výběr nesouvislých oblastí textu - klávesa Ctrl + označování různých oblastí dokumentu, které spolu nemusí sousedit 

Pohyb po dokumentu

klávesa Home – začátek řádku (na kterém stojím)
klávesa End – konec řádku (na kterém stojím)
Ctrl+Home – začátek dokumentu
Ctrl+End – konec dokumentu
Comments